about-us

Sign Up to becomeA Volunteer

Sign up here

Image

Support

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.
Image

Education

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.
Image

Adoption

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.
Image

Volunteering

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.

Lịch SửThành Lập

Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Calgary (CAVWA hay Hội Phụ nữ Calgary) xuất phát từ một nhóm bạn phụ nữ Việt Nam có mong muốn có một sân chơi cho phụ nữ Việt Nam tại Calgary vào năm 2009, chủ yếu là để có bạn bè nói tiếng Việt và giao lưu. Nhóm họp hàng tháng trong khoảng hai năm tại Trung tâm dành cho người mới đến. Bảy thành viên nhóm đã quyết định kết hợp theo hành động xã hội vào ngày 8 tháng 8 năm 2011.

Hội Phụ Nữ Việt được chính thức ra mắt cộng đồng Calgary vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 với sự chứng kiến ​​của hơn 250 bạn bè Việt Nam tại Calgary Việt Nam. Tên ban đầu của Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Calgary là Tình bạn cho Phụ Nữ Việt Nam Calgary, được đổi vào năm 2012 thành tên hiện tại là Hội Phụ Nữ Việt Nam Calgary (CAVWA hoặc Hội Phụ Nữ Calgary).

Image

Project OverviewSee the full report.

Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Benefits ofBecoming a CAVWA Volunteer

  • Share knowledge and talent

    Support Vietnamese increase knowledge and adapt to life in Canada

  • Connect

    Meet and connect with Vietnamese people living in Calgary

  • Release stress

    Bring happiness and laughter to release stress and have less homesick

VolunteeringOPPORTUNITIES

We don't have any specific volunteering opportunities right now. However, you can sign up in the volunteer form above and we will contact you when opportunities become available.

Image

Hội Phụ Nữ trongCộng Đồng

Image

8 Dịch vụ Cộng Đồng chính

Khai Thuế Miễn Phí
Trợ Giúp Dịch Thuật
Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt
Chương Trình Hỗ Trợ Cao Niên
Hoạt Động Nâng Cao Thể Chất & Tinh Thần
Giao Lưu Gặp Mặt Hàng Tháng Tổ Chức Các Lễ Hội Truyền Thống
Hỗ Trợ Khẩn Cấp Khi Thiên Tai, Dịch Bệnh

Image

Thành Viên

Hiện tại, Hội Phụ Nữ có hơn 50 Thành Viên và 20 Tình Nguyện Viên. Hội tổ chức 5 tới 10 sự kiện một tuần cho các thành viên và các bạn bè trong cộng đồng.
Trở thành Thành Viên của Hội Phụ Nữ

Year in ReviewCheck out the video.


Image

A New LevelUnlike anything you’ve ever seen.


Image

Donate to Us

CAVWA welcomes the generosity of sponsors and friends in the community to continue programs and services that serve the community.
Donate to Us
Image

Become a Volunteer

Volunteers are an integral part of CAVWA. Consider becoming a volunteer to help your community and learn from many experiences.
Become a Volunteer