Chiếc khăn ấm áp – Học Đan Len Cùng Hội Phụ Nữ

Khi những chiếc lá rời xa những cành cây và những cơn gió lạnh ùa về, báo hiệu một mùa đông lại về cùng chúng ta. Lúc này đây, nếu chúng ta có một chiếc khăn choàng cổ thật là ấm áp thì còn gì tuyệt vời hơn. Đặt biệt chiếc khăn ấy do chính tay mình làm ra. Vậy ...

Currently full Free

Phổ biến Kiến Thức Pháp Luật Canada – Buổi 3: Luật Lao Động

Hội PN Việt tại Calgary tổ chức chương trình Phổ biến Kiến Thức Pháp Luật Canada - Buổi 3: Luật Lao Động cho cộng đồng. Tham gia buổi thông tin sẽ giúp bạn thêm hiểu biết Luật Lao Động tại Canada để hiểu vể trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của người lao động ở Canada, đặc biệt là ...